6 umiejętności negocjacyjnych

Jako profesjonalista w biznesie masz prawie gwarancję, że od czasu do czasu będziesz musiał brać udział w negocjacjach, niezależnie od stanowiska i branży. W rzeczywistości są szanse, że uczestniczysz już w negocjacjach częściej, niż Ci się wydaje.

Negocjowanie oferty pracy, prośba o podwyżkę, argumentacja za zwiększeniem budżetu, kupno i sprzedaż nieruchomości lub wyposażenia oraz finalizacja sprzedaży z klientem to tylko kilka przykładów wielu transakcji, w które możesz być zaangażowany. Ustawienia, prawdopodobnie wyćwiczysz swoje umiejętności negocjacyjne również w życiu osobistym.

Jeśli nie masz pewności, czy potrafisz zawrzeć skuteczną umowę lub chcesz poprawić wynik przyszłych negocjacji, w swoim arsenale znajdziesz garść umiejętności, których potrzebujesz. Zainwestowanie czasu i energii w ich rozwój może przygotować Cię do maksymalizacji wartości, z jaką Ty i Twoi koledzy odchodzicie od stołu negocjacyjnego.

Poprawa umiejętności negocjacyjnych przynosi ogromne korzyści. Pozwala ci osiągnąć porozumienia, które w przeciwnym razie mogłyby prześlizgnąć się przez twoje palce. Pozwala Ci rozwinąć ciasto, stworzyć wartość, dzięki czemu uzyskasz więcej korzyści z porozumień, które osiągniesz. W niektórych przypadkach pozwala to również rozwiązać drobne różnice, zanim przerodzą się w duże konflikty. Poczytasz więcej o tym na stronie https://tm360.pl/negocjacje/.

Oto lista sześciu umiejętności niezbędnych do opanowania sztuki negocjacji wraz ze sposobami rozwijania wiedzy i pewności siebie.

UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE

1. Komunikacja
Aby osiągnąć idealny wynik przy stole negocjacyjnym, ważne jest, aby jasno przekazać, z czym masz nadzieję odejść i gdzie leżą twoje granice.

Skuteczne umiejętności komunikacyjne pozwalają zaangażować się w cywilną dyskusję z innymi negocjatorami i pracować nad osiągnięciem zadowalającego rozwiązania. Zawieranie transakcji naturalnie wymaga dawania i brania, dlatego ważne jest, aby wyrażać swoje myśli i aktywnie słuchać pomysłów i potrzeb innych. Bez tej umiejętności kluczowe elementy dyskusji mogą zostać pominięte, co uniemożliwia wszystkim opuszczenie negocjacji zadowolonych.

2. Inteligencja emocjonalna
Emocje odgrywają rolę w negocjacjach, na dobre lub na złe. Chociaż ważne jest, aby nie przeszkadzały im w osiągnięciu obopólnie korzystnej umowy, możesz wykorzystać je na swoją korzyść. Na przykład wykazano, że pozytywne emocje zwiększają poczucie zaufania przy stole przetargowym, podczas gdy uczucie niepokoju lub nerwowości można przekuć w podekscytowanie.

Do odczytywania emocji innych stron potrzebny jest wysoki stopień inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz to, co implikują, niż wyraźnie mówią. Oprócz zrozumienia tego, czego doświadczasz ty i inni podczas negocjacji, inteligencja emocjonalna może pomóc ci w korzystnym zarządzaniu emocjami i ich wykorzystaniu.

 

3. Planowanie
Planowanie z wyprzedzeniem z jasnym wyobrażeniem o tym, co masz nadzieję osiągnąć i gdzie leżą twoje granice, jest niezbędnym krokiem w każdej negocjacji. Bez odpowiedniego przygotowania można przeoczyć ważne warunki umowy.

Najpierw rozważ strefę ewentualnego porozumienia (ZOPA) pomiędzy Tobą a innymi stronami negocjacji. ZOPA, czasami nazywana strefą negocjacji, odnosi się do zakresu negocjacji, w których dwie lub więcej stron może znaleźć wspólną płaszczyznę. Pozytywna strefa negocjacji istnieje, gdy warunki, na które obie strony są skłonne zgodzić się, nakładają się na siebie. Z drugiej strony, negatywna strefa negocjacji istnieje, gdy warunki żadnej ze stron pokrywają się.

Następnie dobrze jest zrozumieć najlepszą alternatywę dla wynegocjowanej umowy (BATNA). Jeśli twoja dyskusja wyląduje w negatywnej strefie negocjacji, twoja BATNA jest kierunkiem działania, który planujesz podjąć, jeśli negocjacje się nie powiodą. Znajomość BATNA z wyprzedzeniem może pomóc w zapewnieniu sobie planu tworzenia kopii zapasowych na wypadek, gdyby nie można było osiągnąć porozumienia, i uniknąć pozostawienia stołu z pustymi rękami.

4. Tworzenie wartości
Tworzenie wartości w negocjacjach to jedna z najpotężniejszych umiejętności, które możesz dodać do swojego zestawu narzędzi.

Aby zilustrować jego znaczenie, rozważmy następującą analogię: uczestnicząc w negocjacjach, każda ze stron zazwyczaj jest zainteresowana uzyskaniem jak największego „kawałka tortu”. Ponieważ każda ze stron walczy o zmaksymalizowanie swojego kawałka, oznacza to z natury, że niektórzy będą zmuszeni odejść z dużo mniejszym kawałkiem.

Aby uwolnić się od tego tradycyjnego pomysłu negocjacji, eksperci sugerują zmianę swoich celów z uprawy kawałka na uprawę całego ciasta. Korzyści są dwojakie: po pierwsze, każda ze stron może osiągnąć większą wartość; po drugie, powstaje poczucie relacji i zaufania, co może przynieść korzyści w przyszłych dyskusjach.

5. Strategia
Oprócz gruntownego przygotowania i umiejętności tworzenia wartości, potrzebujesz jasnego zrozumienia skutecznych taktyk negocjacyjnych . Wiedza o tym, co działa, a co nie, może pozwolić Ci na stworzenie dostosowanej strategii dla każdej negocjacji, w której uczestniczysz.

Aby opracować skuteczną strategię negocjacji , rozważ następujące kroki:

  • Określ swoją rolę
  • Zrozum swoją wartość
  • Zrozum punkt obserwacyjny swojego odpowiednika
  • Zamelduj się sam

Przestrzeganie tego procesu przed każdymi negocjacjami może umożliwić Ci sformułowanie jasnego planu działania dla stołu negocjacyjnego. Dzięki zrozumieniu ról zaangażowanych stron, wartości, jaką oferuje każda ze stron oraz zalet swojego partnera, możesz lepiej przygotować się do pracy na rzecz wspólnego celu. Kontaktowanie się ze sobą podczas dyskusji może również pomóc w utrzymaniu się na ścieżce do sukcesu.

6. Odbicie
Wreszcie, aby uzupełnić swoje umiejętności negocjacyjne i rozwinąć biegłość, musisz zastanowić się nad przeszłymi negocjacjami i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Po każdej negocjacji — zakończonej sukcesem lub nie — zastanów się, co poszło dobrze, a co mogło pójść lepiej. Może to pozwolić ci ocenić taktyki, które działały na twoją korzyść i te, które nie sprawdziły się.

Po dokonaniu oceny swoich mocnych i słabych stron, określ obszary, nad którymi chcesz popracować i stwórz plan działania. Na przykład, jeśli miałeś problem z dopasowaniem swoich celów do celów swojego odpowiednika, rozważ przejrzenie pojęć takich jak ZOPA i BATNA. Lub, jeśli podczas negocjacji często czujesz się niezadowolony, możesz skorzystać na nauce nowych sposobów tworzenia wartości.

Podnieś swoje umiejętności przywódcze | Poznaj nasze kursy certyfikacyjne

ZOSTAŃ MISTRZEM NEGOCJACJI

Bez względu na twoje mocne i słabe strony, praktyka jest niezawodnym sposobem na rozwijanie swoich umiejętności. Im więcej negocjacji weźmiesz udział, tym lepiej będziesz przygotowany do przyszłych transakcji. Ciekawe ksiażki opisano na stronie https://odbiur.pl/dobre-ksiazki-o-sprzedazy.php.

Ustrukturyzowane możliwości uczenia się mogą również okazać się bardzo korzystne. Książki i artykuły negocjacyjne są doskonałym punktem wyjścia do nauki podstaw zawierania transakcji. Zasoby, które badają rzeczywiste przykłady udanych negocjacji, mogą dać Ci perspektywę, w jaki sposób inni poruszali się po trudnych dyskusjach i przygotować Cię do stawienia czoła podobnym scenariuszom.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biznes